Działalność w zakresie projektowania dotyczy sporządzania oraz adaptacji projektów budowlanych, wykonawczych i STWiORB w zakresie przyłączy, zewnętrznych i wewnętrznych instalacji sanitarnych tj.:

 • zewnętrzna instalacja wody,
 • zewnętrzna instalacja hydrantowa, pompownie pożarowe oraz zbiorniki ppoż,
 • zewnętrzna instalacja nawadniania lub odwadniania terenu,
 • zewnętrzna kanalizacja bytowa oraz biologiczne oczyszczalnie ścieków,
 • zewnętrzne kanalizacje technologiczne wraz z urządzeniami do podczyszczania ścieków,
 • zewnętrzna kanalizacja wód opadowych i roztopowych wraz z urządzeniami do podczyszczania ścieków,
 • systemy retencji wód opadowych i roztopowych,
 • wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, ppoż. (w tym pompownie pożarowe),
 • wewnętrzna instalacja kanalizacji bytowej, technologicznej i deszczowej,
 • instalacje ogrzewania,
 • instalacje chłodzenia,
 • instalacje klimatyzacji (w tym klimatyzacja precyzyjna),
 • instalacje wentylacji bytowej (grawitacyjna, hybrydowa, mechaniczna),
 • instalacje wentylacji pożarowej i awaryjnej (oddymiania, napowietrzania, przewietrzania),
 • kotłownie (gazowe, olejowe, na paliwo stałe, pompy ciepła gruntowe i powietrzne).

Opracowujemy także operaty wodno-prawne.

Zapraszamy do zakładki kontakt, gdzie ,,bezpiecznie” można wysłać zapytanie.

Nasi partnerzy są z kolei w stanie dla Państwa wycenić i wybudować ww. instalacje.