Działalność w zakresie doradztwa budowlanego dotyczy:

  • sporządzania opinii budowlanych w zakresie energooszczędności budynku,
  • sporządzania ekspertyz budowlanych w zakresie energooszczędności budynku,
  • termomodernizacji budynków, źródeł ciepła i chłodu, wentylacji,
    audytów energetycznych,
  • certyfikatów energetycznych,
  • inwentaryzacji budynków,
  • inwentaryzacji instalacji.