Nadzory inwestorskie

Wiedząc jak ciężkim okresem w życiu każdego z nas, jest budowa budynku, oferujemy Państwo usługę pt. nadzór inwestorski. W dużym skrócie nasza usługa zawiera:

  • sprawdzenie dokumentacji projektowej pod kątem spójności z obecnie obowiązującymi przepisami,
  • proponujemy rozwiązania zamienne w celu optymalizacji ekonomicznej inwestycji,
  • nadzorujemy proces budowy pod kątem jakości wykonywanych robót budowlanych oraz stosowanych materiałów.

Jeśli Państwo chcecie zaoszczędzi swój czas, pieniądze i mieć pewność, że wasza inwestycja jest realizowana zgodnie z obecnie obowiązującymi standardami budowlanymi, zapraszamy do kontaktu.