Działalność w zakresie koncepcji

dotyczy opracowania wielobranżowej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami oraz wymaganiami Inwestora. Dokumentacja obejmuje wytyczne projektowe oraz szacunkowe zestawienie kosztów w zakresie poszczególnych branż (architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej). Dzięki takiemu opracowaniu Inwestor ma możliwość poznania rzędu kosztów inwestycji, sprawdzić czy planowana inwestycja ze względu na obowiązujące przepisy ma możliwość być zrealizowana. Koncepcja to pierwszy krok w kierunku dobrze zrealizowanej inwestycji.